Alamo Race Track
Met zo'n bandnaam kun je er natuurlijk op zitten wachten dat de een of andere stukjesschrijver de zegswijze 'wat goed is komt snel' van stal haalt, maar dat is slechts de halve waarheid. Goed, Alamo Race Track is een relatief nieuwe naam in het Nederlandse bandjesgebeuren, maar het overgrote deel van de bandleden deed voordien al de nodige ervaring op in de groep Redivider. In die incarnatie schreven ze zelfs dat onverbiddelijke tussenstation onderweg naar eeuwige roem, de Grote Prijs van Nederland, op hun naam. Waarom dan toch die verandering van bandnaam? Omdat deze luitjes zich zoetjesaan ontwikkelden van traditioneel liedjesbandje naar voortbrengers van een geluid dat je eerder sferisch zou kunnen noemen, avontuurlijk en bovendien eigentijds. Bovendien vertrok toetsenman Diederik Nomden, die de vorige bandnaam had bedacht, naar elders, in vloeiende harmonie overigens: Alamo Race Track was een tijdje het vaste voorprogramma van Daryll-
Ann, waarin Nomden inmiddels toetsen speelde.

 


zie ook bio popinstituut
With a name like that, it's only a matter of time before the journalists will come up with the old cliché 'what's good comes fast'. But although the name is relatively new, the band members aren't. Most of them gained quite a bit of experience in the band Redivider. Under that name they even won the inevitable stop on the way to eternal fame, the Grote Prijs van Nederland. So why change the name? Well: because gradually they moved away from traditional songs and started making something more spherical, modern and adventurous. Moreover, the man who'd given Redivider their name, keyboard player Diederik Nomden, had left the band - all in perfect harmony, by the way: Alamo Race Track were support act with Daryll-Ann, in which Nomden played by that time.