Perry Rose (B) T4A/VIVA/SONY
Allebei de opa's van Perry Rose waren circusclown. Als dat geen garantie is voor een bloeiende showbiz-carrière, dan wel het Ierse, Bretonse en Belgische bloed dat gezamenlijk door zijn aderen vloeit. Rose vereeuwigde de voorgeschiedenis van zijn circusfamilie heel mooi op zijn vorige album Celtic Circus. Dat is een titel waaruit blijkt dat hij zijn keltische achtergrond serieus neemt en als uitgangspunt voor zijn muziek wil nemen. Hocus Pocus is dan ook deels opgenomen in Ierland en Bretagne. Ook in zijn muziek klinkt dat verlangen door, dankzij de inbreng van verscheidene muzikanten uit die respectievelijke regio's die hun eigen muzikale tradities zeer toegedaan zijn. Goudeerlijke muziek, gebaseerd op een rijk verleden.

 

Perry Rose's both grandfathers were circus clowns. If this is not enough a guarantee for a blooming showbiz career, then the mixture of Irish, Breton and Belgian forefathers should do the trick. Rose has immortalised the family's circus history wonderfully on his previous album Celtic Circus. The title shows that he takes his Celtic background very seriously and that he uses it as a starting point for his music. Hocus Pocus was partly recorded in Ireland and Brittany. He uses various musicians from those regions who focus strongly on the musical traditions of their homes. What you get is honest music, based on a rich past.