Pane (NL)
Het vroege werk van Amsterdams dwarse trots werd tot in Amerika vergeleken met NoMeansNo en de vroege Nirvana. Inmiddels is het groepsgeluid wat opgeschoven richting rock, maar nog altijd niet gespeend van luidruchtig geventileerde eigenwijzigheden. Onder de naam De Oranjeschlagers nam de groep ter gelegenheid van een zeker huwelijk de single Maxima op.

 

The early work by Amsterdam's rebellious pride was compared to NoMeansNo and the early Nirvana. In the mean time the sound has shifted towards rock somewhat yet nowhere near the middle of the road, if you were wondering. Under the name of De Oranjeschlagers the band recorded the single Maxima on the occasion of a certain royal wedding.