[creativiteit, communicatie en IT is onze meerwaarde]

1995 - 2005 Iprecom Groep
iprecom.nl

De informatie en content op deze website(s) en/of server(s) is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Iprecom Groep worden gedistribueerd, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd of uitgezonden. De informatie en bestanden op deze website(s) en/of webserver(s) en/of streaming media servers vallen onder het copyright van de Iprecom Groep, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan de afbeeldingen, multimediabestanden, html-bestanden, applicaties en streaming media-bestanden op deze website(s) op welke wijze dan ook te reproduceren of op andere wijze te gebruiken of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Iprecom Groep.

Iprecom, Iprecom Groep, het Iprecom logo, vi zijn handelsmerken van de Iprecom Groep en/of vallen onder het intellectueel eigendom van de Iprecom Groep.

De termen LiveWebCast, Creative Concepts for New Media, Creatieve Concepten voor Nieuwe Media, The Streaming Media Company, Is de Toekomst Virtueel?, Innovatieve Presentatie en Communicatie, Online Campagne, DataBurst, EuroCalc, VI Video Interactive, IT'S ALIVE, HI IT'S VI, FreeLive, ReaLive, CyberVideo, CyberLife, CyberLive, WebCast, Digitale Interactieve Omroep Nederland, viP, WebEvent, InternetTV, WebTV, MyTV, EuroTV, WILMA Webstra Internet Live Music Award, Speak Out Loud, MediaMania, MediaManiacs, iDial, en VoiceBox vallen onder het intellectueel eigendom van de Iprecom Groep en/of haar samenwerkingsverbanden. Andere op deze website(s) genoemde product- of bedrijfsnamen kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaren zijn.

In geen geval zijn de Iprecom Groep en/of haar respectieve toeleveranciers aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze server(s) beschikbare software, documenten of informatie, of de verlening of het verzuim tot verlening van diensten vanaf deze server(s).

1995 - 2005 Iprecom Groep, Damsterdiep 237, 9713 ED Groningen, Nederland. Alle rechten voorbehouden.
De Iprecom Groep staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02058535.